Josep Inglada i Estrada i Josep Domenech i Estapà.

0
Josep Inglada i Estrada i Josep Domenech i Estapà.
-

descripció