BIBLIOTECA MUNICIPAL - CAN CASTELLS

0

Nom

BIBLIOTECA MUNICIPAL - CAN CASTELLS

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Lluís Castells, 16 Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Descripció

Habitatge de planta quadrada, format per planta baixa, un pis i terrat amb torratxa. Té dues galeries laterals porticades al nivell baix que omplen tota la llargada de la casa a ambdós costats. La façana consta d'una porta central amb un inici de marquesina de forja i dues finestres rectangulars. Al primer pis hi ha tres balcons amb barana de laminat de ferro. Sobre aquest pis i en la totalitat de l'edifici hi ha un ràfec marcant una forta horitzontal i separant el terrat, amb balustres de terracota, a l'igual que la barana superior de la torratxa. Tant els florons que adornen les cimeres com les decoracions de les finestres i cantonades són també de terracota.

Deixa un comentari