CAL BARBANY

0

Nom

CAL BARBANY

Autor

Andrés Calzada Echevarría /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ Endavallada, 1 - c/ Rius i Taulet, 2 Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Descripció

Casa de planta rectangular de planta baixa i dos pisos. Està situada en una cruïlla , fet que ha condicionat la seva estructura. Aquesta ha estat ben resolta mitjançant un element circular sobresortint que uneix les dues façanes laterals. Els murs presenten un esquema simètric. S'han utilitzat diferents tipologies en la decoració i composició: finestres i balcons rectangulars coronats per un frontó, balustrada, fris...i finestres de punt rodó. Un balcó de barana correguda envolta el pis central del cos circular.

Deixa un comentari