CAL BISBE

0

Nom

CAL BISBE

Antigament prenia el nom de Cal Barneda

Autor

Josep Anton /

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

C/ Barcelona, 11, 13 i 15 Caldes de Montbui (Vallès Oriental)

Descripció

Edifici entre mitgeres, de planta baixa i tres pisos. Típica tipologia de casa senyorial o palau, amb un pati central que donava accés a les diferents plantes i alhora donava llum i ventilació a les diferents estàncies de la casa. Estructura de gruixudes parets de càrrega i forjats unidireccionals de bigues i biguetes de fusta, encara que posteriorment hi ha hagut moltes modificacions. La coberta de l'edifici és inclinada i de teula aràbiga, quedant aquesta rematada per un ràfec d'uns 50 centímetres aproximadament, format amb colls de fusta.

Deixa un comentari