Cal Vall, Casa Comabella

0

Nom

Cal Vall, Casa Comabella

CASAL DE LA CIUTAT LAPALLAVACARA

Autor

Ernest Ferré /

Període

Siglo XX

Tipus

Monument

Direcció

Carrer Francesc Borràs, 17-21 Balaguer (Noguera)

Descripció

Edifici entre mitgeres situat entre el carrer Francesc Borràs i el carrer Sant Pere. Conserva part de la façana original al carrer Pintor Francesc Borràs que s'ha incorporat en un nou edifici que ocupa l'espai equivalent a set cases. Les restes de la façana original consisteixen en una planta baixa i dues plantes superiors amb dos eixos verticals d'obertures i un parament de carreus ben escairats. A la planta baixa s'articula una obertura amb arc de mig punt i una porta al lateral de llinda plana.

Deixa un comentari