Can Xicarró - Hotel Ideal - Clínica Magrinyà

0

Nom

Can Xicarró - Hotel Ideal - Clínica Magrinyà

CAN MANUEL OLIVELLA

Autor

Josep Salvany /

Període

01/01/1800

Tipus

Monument

Direcció

Pl. de la Vila, 12 Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Descripció

Edifici entre mitgeres, que fa cantonada entre la plaça de la vila i l'avinguda Francesc Macià. És de planta gairebé quadrada i consta de planta baixa i dos pisos. La façana principal dóna a la plaça de la vila i és de composició simètrica. A la planta baixa hi ha tres obertures; la central, d'arc carpanell, dóna accés a l'edifici, i les altres dues, d'arc escarser, a les botigues. Al primer pis hi ha tres balcons, el central més ample. Tots tres tenen barana de balustres i estan sostinguts per grans cartel·les. Al segon pis hi ha també tres balcons, més senzills i amb baranes de ferro forjat. Totes les obertures són d'arc rebaixat i tenen motllures amb decoració vegetal a la part superior. Després de les cambres d'aire, coronen l'edifici una cornisa, una barana de gelosia i un petit frontó central, on apareix la data del 1868. El terrat és a la catalana. La façana lateral té una estructura similar a la principal.

Deixa un comentari