TINGLADOS

0

Nom

TINGLADOS

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

Moll de Costa s/n Tarragona (Tarragonès)

Descripció

El moviment de les mercaderies implicava la necessitat de disposar d'uns locals amplis per al magatzematge dels productes. Es tractava d'edificis de tipologia industrial. L'estructura acostumava destacar per l'ús del ferro fos. La generalització de sistema de descàrrega mecànica (grues) implicà l'enderroc dels obsolets tinglados, ja que la seva ubicació privava la col·locació de les modernes grues. En la majoria dels ports de l'Estat es desmuntaren, per això no queda vestigis dels antics tinglados. A Tarragona es traslladaren el 1913.

Deixa un comentari