Muralla de Bellver de Cerdanya

0

Nom

Muralla de Bellver de Cerdanya

TORRE LA PRESÓ

Autor

Període

Siglo XII - 01/01/1600

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Es conserven restes de torres, bestorres i muralla a la part nord i oriental del que fou el recinte emmurallat. La torre millor conservada és la Torre de la Presó, situada a l'angle SE. És una construcció de planta quadrangular, amb la base adaptada a la penya i una alçaria aproximada de 15 metres. L'aparell constructiu està format per petites pedres poc treballades i sense escairar; a més, té nombroses espitlleres situades a diferents nivells. La muralla presenta un aparell semblant al de la torre, dotada també d'espitlleres.

Deixa un comentari