Castell d'Alfés

0

Nom

Castell d'Alfés

CASTELL DE VINFARO

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Les restes d'aquest castell es troben en el extrem de llevant del tossal que hi ha davant del nucli de població, a l'altre banda del riu Set. Un vall o fossat de 12 metres d'amplada i 3 metres de fondària separa el castell de la resta del tossal. La fortificació devia tenir planta rectangular. Es conserven les filades inferiors del costat nord i traces de la banda est. Al sud hi ha un parament de 2 metres d'alçada fet amb maçoneria lligada amb morter que possiblement sigui el reble d'un mur fet amb carreus. Al mig de vessant nord hi ha una construcció semisoterrada que possiblement era una cisterna.

Deixa un comentari