TORRE DE LA GALERA

0

Nom

TORRE DE LA GALERA

Església de Sant Llorenç

Autor

Període

Siglo XIII

Siglo XVI - 01/01/1700

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Actualment l'exterior conserva la seva disposició original, si s'exceptua el cos adosat a la façana posterior corresponent a l'absis de l'església. Es tracta d'una construcció de planta rectangular distribuïda originalment en tres nivells més una terrassa als angles, emmarcaments i sectors de la base. Les obertures presenten forma d'espitllera o bé, en els dos nivells superiors, de finestres d'arc de mig punt, seguint la tradició de les fortificacions medievals de la zona. El nivell de terrassa està emmerletat i té una espadanya d'època moderna

Deixa un comentari