MAS DE LA PIETAT

0

Nom

MAS DE LA PIETAT

Autor

Període

Siglo XV - 01/01/1600

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Es troba situat a l'esquerra del camí que mena al castell de Villa-romà. El conjunt de la masia està molt edificat i s'hi veuen afegits d'èpoques molt diverses. La torre adossada a un dels extrems, està molt ben conservada. Té forma cilíndrica i pren una alçada de 10 metres. Consta de 3 plantes i terrat. El coronament el formen set merlets esglaonats amb espitllera al mig i conserva, en perfectes condicions, el matacà de pedra de granit, sostingut per mènsules. Té dues finestres, una a la segona planta i l'altra a la tercera, aquesta última amb espitllera sota l' ampit. Al costat O trobem dues entrades, al primer i al tercer pis, i al N-O l'entrada original sota el matacà, al segon pis. Els diferents nivells estan separats per voltes esfèriques rebaixades de còdols i argamassa i es comuniquen per trapes.

Deixa un comentari