TORRE SEGUERA

0

Nom

TORRE SEGUERA

Cal Rei, cal Xai

Autor

Període

Siglo XV

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Situada a la zona de llevant del nucli, data del segle XVI. En destaquen el portal adovellat de la masia, d'arc de mig punt, i especialment la torre de planta circular, lleugerament atalussasa, que conserva una corsera amb merlets.

Deixa un comentari