CASTELL DE VIU DE LLEVATA

0

Nom

CASTELL DE VIU DE LLEVATA

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Restes de murs al puig que domina el poble. Només resten unes poques filades del mur de tancament de ponent.

Deixa un comentari