TORRE DEL CASTELL DE LA MANRESANA

0

Nom

TORRE DEL CASTELL DE LA MANRESANA

Autor

Període

Siglo XI

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Prop del municipi dels Prats del Rei s'alça, dalt d'un turó, la torre de la Manresana. La gran torre rodona és la resta visible d'un antic castell, residència temporal dels reis d'Aragó, del segle XII. Construïda amb maons, arriba als 22 metres d'alçada. De planta circular, la cobertura del sostre és de casquet esfèric, fet per aproximació de filades de pedra en espiral. Una escala metàl·lica, incorporada recentment, permet arribar a l'accés original, una porta d'arc de mig punt situada a onze metres d'alçada. Una escala interior ens permet arribar capdamunt de la torre. El castell, del qual formava part aquesta torre, ha desaparegut totalment, es veuen els seus murs al costat.

Deixa un comentari