Castell del Rei

0

Nom

Castell del Rei

CASTELL DE LA SUDA

Autor

Període

Siglo XIII

Siglo XVII / -

Tipus

Monument

Direcció

Roca Subirana del Turó de la Seu. Lleida (Segrià)

Descripció

De l'estructura original (època de l'ocupació sarraïna) quasi no se'n conserva res. Durant l'època de domini comtal fou àmpliament reformada, sobretot en temps de Ramon Berenguer IV -que s'hi casà amb Peronella d'Aragó-, de Jaume I, que segons consta en la seva "Crònica" féu substituir les cobertes de fusta per voltes de pedra, i de Pere el Cerimoniós, que la remodelà tot reforçant-ne les torres de defensa i construint-hi estances luxoses i una capella. El Palau reial originàriament era de planta rectangular amb un pati interior, però de les edificacions d'aquesta època solament es conserven una ala de la fortalesa, formada per un cos allargat, amb unes torres de base rectangular i contraforts a la banda interior i a l'exterior. De la primitiva coberta amb voltes d'aresta, només en resta els arrancs. Simó de Navers fou el mestre d'obres de la nova fortificació, entre els anys 1336 i 1341. Pere el Cerimoniós hi féu bastir també la capella reial (volada el 1812), que va ser decorada amb pintures de Ferrer Bassa l'any 1339.

Deixa un comentari