CASTELL DE RIBA-ROJA

0

Nom

CASTELL DE RIBA-ROJA

Autor

Període

Siglo XI - 01/01/1200

Siglo XV - 01/01/1600

Tipus

Monument

Direcció

Carrer del Castell Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre)

Descripció

Les restes del castell es troben situades a la part oest del nucli urbà, on hi un ampli domini visual sobre el riu Ebre. Està construït sobre terreny roquer, amb pedres adossades a uns marges de terra erosiva i amb vetes de guix. Consta de dues parts diferenciades, la que havia estat habilitada com a presó i la torre. El primer cos ha estat molt transformat, trobant-se ocupat per una central elèctrica. La planta baixa s'obre amb un portal d'arc pla de pedra carejada i queda oberta al lateral del primer pis amb espitlleres. A continuació d'aquest cos hi ha adossat un edifici de dos nivells d'alçat on també s'observen espitlleres, que sembla correspondre's amb una construcció complementària. Des de la cantonada d'aquest, de forma semicircular, s'observa un pany de paret construït entre la roca, que es correspon amb una part murada. Aquesta arriba fins a les restes de la torre, de planta quadrangular i de poca alçada, feta amb carreus escaiats.

Deixa un comentari