LA TORRE

0

Nom

LA TORRE

Castell de Vilafreser

Autor

Període

Siglo XIII - 01/01/1400

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Torre de planta quadrangular i coberta de teula a dues vessants. Presenta parets portants de carreus amb vuit obertures iguals a la part superior. A mitja alçada s'observen diferents forats, entre ells cal esmentar una finestra gòtica i vàries espitlleres.

Deixa un comentari