TORRE DELS MOROS

0

Nom

TORRE DELS MOROS

Torre de Guaita

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Torre o casa forta en ruïnes situada al camí de les Roques, entre el puig de Vilavella i la línia fèrria, a uns 3 quilòmetres al SE del poble. És de planta trapezoïdal i fa 8 X 5 metres de base i 5 metres d'alçada aproximada actualment. Està feta de paredat amb reforços als angles. En alguns punts està assentada sobre blocs petris que formen sòcol. A la part superior, a uns 2 metres del terra, canvia el tipus de guarniment i es veuen restes de filades més modernes. Es conserven restes de sageteres i merlets. En dues de les obertures o sageteres hi ha, reaprofitades com a material de construcció, tègules romanes, probablement procedents de les inhumacions.Prop d'aquest conjunt hi ha la base d'una altra torre quadrangular, de 4 metres de costat aproximadament.

Deixa un comentari