MASIA DE PENAFEL

0

Nom

MASIA DE PENAFEL

Autor

Període

Siglo XVI

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

La masia de Penafel, situada al costat de la capella del mateix nom, és un edifici de planta rectangular format per planta baixa, pis i golfes. S'hi accedeix per dues portes, l'una a través d'un baluard i l'altra oberta a la part posterior de l'edifici. La primera planta mostra grans finestrals rectangulars emmarcats per carreus de pedra picada. Les golfes es troben totalment recorregudes per obertures d'arc de mig punt. La major part d'aquestes finestres, així com les del pis principal, es troben tapiades en l'actualitat. La coberta, a quatre vessants, és de teula àrab. La construcció és de maçoneria amb carreus de pedra picada a les cantonades i als marcs de les finestres. El recinte inclou altres dependències.

Deixa un comentari