CASTELL DE VALLESPINOSA

0

Nom

CASTELL DE VALLESPINOSA

Autor

Període

Siglo XI - 01/01/1200

Tipus

Monument

Direcció

Corriol al paratge del Castell de Vallespinosa Pontils - Vallespinosa (Conca de Barberà)

Descripció

Vestigis de murs sobre el turó que corona la població. Es conserven restes d'una torre de planta circular i part del perímetre de la muralla, format per un doble recinte de murs de petits carreus lligats amb morter de calç.

Deixa un comentari