TORRE DE LLOR

0

Nom

TORRE DE LLOR

Autor

Període

Siglo IX - 01/01/1000

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Torre de planta rectangular, construïda amb paredat d'opus spicatum. Avui resta englobada dins la masia del Llor, que conserva altres parets velles, alguna de les quals podria ser contemporània de la torre.

Deixa un comentari