Torre mora

0

Nom

Torre mora

LA TORRE D'ESTORM

Autor

Període

Siglo X

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Torre de planta circular, molt malmesa. Al primer nivell es conserven dues espitlleres, interiorment acabades amb arcs adovellats i a l'exterior rectangulars, tancades amb una llinda. Al segon pis es veu una altra espitllera, d'arc encara major. Els murs estan fets amb carreus poc treballats, lleugerament escairats.

Deixa un comentari