TORRE RODONA

0

Nom

TORRE RODONA

Autor

Període

Siglo XII

Siglo XIV / -

Siglo XIX / -

Tipus

Monument

Direcció

Plaça de l'Abadia Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)

Descripció

Aquesta torre de defensa formava part del sistema defensiu que envoltava el monestir i la vila de Sant Joan de les Abadesses a la baixa edat mitjana. N'és prova el fet que es conservin diversos trams de la muralla al voltant del casc antic de la vila. La torre només conserva vagament la seva forma original. En els anys 1964-66 s'hi realitzaren obres d'acondiciament, juntament amb Ca l'Amoiner, que no deixen veure res de l'obra original. Es tracta d'una torre totalment rodona feta de paredat i coberta de teula àrab. Al mateix temps s'hi van realitzar, també, diverses obertures. Tot plegat ben lluny de la tipologia i els paraments de la resta de muralles millor conservades.

Deixa un comentari