TORRE A BRIÓ

0

Nom

TORRE A BRIÓ

Autor

Període

Siglo XI - 01/01/1200

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Es tracta d'una construcció de planta quadrada situada a ponent de l'església de Brió. Consta de planta baixa i un primer pis. La part superior de l'edifici inicial no s'ha conservat. S'ha conservat un arc de mig punt a la planta baixa i el del pis superior està malmès. La torre tenia dues portes. La de la planta baixa orientada a llevant i la del primer pis, orientada a migjorn, que ha estat molt transformada. Les dues portes tenen una llinda triangular. A les façanes oest i nord del primer pis hi ha un grup de tres finestres ben repartides.

Deixa un comentari