CASTELL DE DUOCASTELLA

0

Nom

CASTELL DE DUOCASTELLA

Castell de Rocafiguera

Autor

Període

Siglo X - 01/01/1600

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Només es veuen restes de fonaments i murs de poques filades. Aquestes restes de murs conformarien una estructura de muralla de grans dimensions que envoltaria la pràctica totalitat del pla del turó. Es pot observar el que seria una torre a la zona sud-oest, amb alguna obertura a mode d'espitllera. Per altra banda, a la zona interior, també s'aprecien restes de murs coberts per la vegetació i el sediment acumulat. Malgrat tot, es possible reseguir sobretot el tancament de ponent de la fortificació, confeccionat amb carreus treballats de mida mitjana en una alçada d'entre 4 i 6 filades. Al turó a part de les restes del castell es documenten ceràmiques d'època ibèrica, amb algunes importacions com ara ceràmica vernís negre que podrien correspondre a un suposat poblament d'època ibèrica instal·lat en aquesta zona.

Deixa un comentari