CASTELL DE TÀRREGA

0

Nom

CASTELL DE TÀRREGA

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/1800

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Castell situat en un turó al sud-oest del nucli urbà. Presenta un estat de conservació força dolent degut a les nombroses transformacions experimentades al llarg del temps i a l'espoli sofert després del seu abandó. Els elements més antics del castell són les estances situades al sector SE, datables entre els segles XI i XII, i una cisterna amb pou de captació que ocupa bona part de la plataforma inferior del castell . Aquesta fa 4,5 m. de profunditat, 8 m. d'amplada i 12 m. de llargada i la seva cronologia es trobaria al voltant del segle XIII. L'estructura amb més entitat conservada és el mur de tancament sud, del segle XV, amb una amplada de 3,5 m. i fet amb blocs ben escairats lligats amb morter. El tram superior d'espitlleres d'aquest mur, juntament amb la resta de murs de tancament, són obra del segle XIX. L'espai interior del castell manté una àmplia zona de pati d'armes, envoltada per dependències.

Deixa un comentari