Conjunt cartogràfic i documental de la Batalla dels Prats de Rei al Museu Municipal Josep Castellà

0

Nom

Conjunt cartogràfic i documental de la Batalla dels Prats de Rei al Museu Municipal Josep Castellà

Autor

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

Ravalet, 31, 1r

Descripció

En relació a la Batalla dels Prats de Rei (any 1711), dins la Guerra de Successió, al Museu Municipal Josep Castellà Real es conserven un plànol original d'aquesta batalla i un llibre de comptabilitat d'una casa de pagès on es menciona i detalla l'episodi bèl·lic i les seves repercussions a la vila. Pel que fa al llibre de comptabilitat, en una de les seves pàgines s'explica l'assetjament del nucli emmurallat de Prats de Rei del dia 17 de setembre de 1711, a l'inici de la Batalla dels Prats de Rei: 'El dia 17 de setembre va ser assetjada esta vila estan lo exercit de Carlos terser de Can Selva fins a Puigfarner de numero de 22000 homens governats per lo General Steranberch qui estava a Casa Roca de la Manresana. Los de Phalip quint estaven de St. Povim (Sant Pere del Vim) fins a la devesa de la Portella. Eran lo numero de 35000 homens governats per lo Príncep Bandoma qui estava a Calaf a Casa de Mn. Geroni Abadal. Posaren bateria de peces a la hera den Llobet per espatllar la muralla y casas encara que las casas les espatllaren mes los alemanys per traurer las bigas per fer foch que no la bateria y estigueren fins al dia de Nadal que sen anaren lo exersit de Phalip quint y lo de Carlos terser lo dia de St. Joant dia 27 de desembre deixant las casas de la vila menos la Rectoria y Casa Candido inhabitables'. Dins aquesta tipologia documental, en mans particulars anònimes, existeix també un dietari personal del pagès Joan Fàbrega i Sala, de Cererols ('Llibre de coses que han succeït a Catalunya dignes de ser notades i en altres parts del món', 1673-1731), on es dedica un apartat a descriure la batalla dels Prats de Rei. Pel que fa al plànol topogràfic conservat de la Batalla, es tracta d'un full monocolor que mesura 45 x 37 cm, escrit en anglès, elaborat per Nicholas Tindal i publicat a Londres per John i Paul Knapton, on a partir d'una base topogràfica es mostren amb detall les posicions del campament de l'exèrcit aliat sota el comandament del comte Guido Von Starhemberg, així com les del campament enemic sota el comandament del duc de Vendosme.

Deixa un comentari