TORRE DE LA PETJA

0

Nom

TORRE DE LA PETJA

Autor

Període

Siglo XII - 01/01/1400

Tipus

Monument

Direcció

Camí de l'Ermita de la Petja, Por. 125, Par. 6 Tortosa (Baix Ebre)

Descripció

Edifici militar: torre de defensa i vigilància de la Petja; de planta quasi quadrada. Es trobo situada al costat lateral dret del conjunt d'edificis del santuari de la Mare de Déu dels Àngels de la Petja. És una torre prismàtica amb teulada inclinada i adossada pel seu costat esquerre a la casa rectoral; té una alçada d'uns 9-11mts (presenta un afegit modern pel seu costat dret). Pràcticament no presenta cap element que recordi el seu passat, a excepció feta d'una finestra situada a la banda superior dreta de la façana lateral, emmarcada per tres carreus; sota d'aquesta, restes d'un rellotge de sol. L'aparell és bastant irregular i presenta evidents mostres de reforçaments realitzats. Tampoc presenta cap tipus d'ordenació plàstica a les cantonades, amb pedres carreus simples.

Deixa un comentari