LA TORRE DE LA VALL DEL BAC

0

Nom

LA TORRE DE LA VALL DEL BAC

Autor

Període

Siglo XI

Siglo XIII / -

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

L'antiga casa forta de La Torre està ubicada en un promontori, en una situació immillorable per a vigilar la ruta cap al Ripollès, enfront l'església de Sant Miquel. És una construcció medieval amb l'aparell romànic a les façanes de ponent i de migdia, amb restes de fortificació. La resta són afegits posteriors. Disposava d'una part d'habitatge format per un cos rectangular amb teulat a dues aigües i tenia planta baixa i un pis. En destaca, a la planta inferior, una espaiosa sala del període del romànic, que fa 15,5 m. de longitud per 5,3 m. d'amplada i que té cinc grans arcades que travessen la nau de nord a sud, sobre les quals descansa la coberta. Hi havia nu altre cos, integrat per la torre de defensa, de tres pisos, avui escapçada, on encara es poden veure restes dels matacans i les espieres. La construcció de la torre és més antiga que la resta de l'edifici. Va ser bastida amb pedra petita i pedra volcànica, i amb grans carreus als cantoners.

Deixa un comentari