TORRE DE DEFENSA DE CAN PLANES

0

Nom

TORRE DE DEFENSA DE CAN PLANES

Autor

Període

Siglo XIII - 01/01/1400

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Masia de planta baixa i un pis. Al costat de la casa es troba una torre de planta quadrada, a la qual li queden restes de matacans i espitlleres, que han estat engrandides com finestres. La part inferior de la torre està molt malmesa, amb pèrdues considerables de morter. Una de les obertures de la torre té els brancals i la llinda de pedra.

Deixa un comentari