EL PORTAL DEL PARDO

0

Nom

EL PORTAL DEL PARDO

Autor

Període

Siglo XVI

Tipus

Monument

Direcció

Carrer Major Vendrell, el (Baix Penedès)

Descripció

Edifici de dos cossos: un d'horitzontal i una torre vertical. La torre vertical és construïda sobre l'arc de mig punt (antiga portalada de les muralles) a partir d'una volta d'aresta amb clau on veiem l'escut dels Nin. El primer pis comprén un balcó amb porta balconera, pilastres adossades, capitells, fris amb representacions d'animals, i a sobre un mig relleu amb el símbol de Crist, amb més volutes i altres elements. El segon pis té una porta balconera amb ampit i trenca-aigües. També hi ha una golfa amb tres finestres i una teulada arquitrabada. El cos horitzontal ocupa també part del Carrer Major, allà es troba l'entrada. En aquesta façana principal resalten uns balcons col.locats posteriorment ja que són adossats sobre algunes de les mènsules de l'antic arc de la portalada, que avui presenta una llinda,... Cal fer especial esment de les meravelloses finestres gòtiques de la part superior de la casa, les quals són compostes per arcs de carpanel, i dels dibuixos molt erosionats que hi ha a la façana que dóna al pont de França.

Deixa un comentari