CASA MARIA ORRI

0

Nom

CASA MARIA ORRI

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Manlleu, 40 - Passatge de l'Horta de Sant Josep, 1 Vic (Osona)

Descripció

Edifici civil. Casa entre mitgera. Consta de tres trams a cada un dels quals hi ha uns grossos portals d'arcs de mig punt. Es orientat a ponent i consta de planta baixa i dos pisos. A l'extrem esquerre l'arc ha estat tapiat i ubica un portal i un balcó, el central forma un porxo que dona accés a la part posterior de l'edifici i el tercer forma una espècie d'absis que ubica una font pública, avui es desús i que conserva l'escut de Vic. Els tres portals marques l'imposta de l'arc i també es marca la cornisa que separa el 1er del segon pis. Verticalment sobresurten unes faixes a cada tram les quals son construïdes amb maó com la resta de l'edificació. L'estat de conservació és dolent, l'arrebossat està molt deteriorat. Està semi-ruïnós ja que es troba deshabitat.

Deixa un comentari