HOTEL COLON

0

Nom

HOTEL COLON

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Rambla del Passeig, 1 Vic (Osona)

Descripció

Edifici civil. Hotel que presenta una planta rectangular formant xamfrà amb el C/ Sant Miquel, el pla de Santa Clara i el passeig. Consta de PB i tres pisos. Al sector del passeig hi ha dues portes rectangulars a PB i una tribuna pentagonal al 1er. p., damunt la qual hi ha una terrassa així com al 3er. p. A la part de migdia al pla de Sta. Clara, sobresurt una gran tribuna (1er pis) la qual és de forma ovalada i amb vitralls a les finestres; damunt aquest espai hi ha també una terrassa. En aquest sector de migdia és on hi ha l'entrada principal. La façana del C/ Fidel té el portal tapiat. Llevat de les tres tribunes les altes finestres són rectangulars i l'edifici no presenta cap característica especial. Es construït amb totxo i arrebossat al damunt, formant franges horitzontals i marcant amb cornises els diversos pisos. Cal remarcar els pilars que sostenen la tribuna del passeig, els vidres decorats i les baranes de ferro forjat. L'estat de conservació és mitjà i caldria netejar-lo.

Deixa un comentari