HABITATGE AL PASSEIG, 17

0

Nom

HABITATGE AL PASSEIG, 17

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Passeig, 17 Vic (Osona)

Descripció

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de PB, tres pisos i terrassa. La PB ha estat molt reformada degut a que està destinada a establiment comercial, però els pisos superiors conserven la seva estructura antiga. L'alçada dels pisos decreix del primer al tercer. El primer presenta una gran balconada de ferro forjat amb dos portals i els altres presenten uns balconets més petits així com una finestra rectangular. La façana està decorada amb estucs que emmarquen les obertures i esgrafiats que decoren el mur de la façana amb un gran medalló que duu la data de l'edificació. La terrassa presenta una balustrada de pedra artificial sostinguda per modillons. L'estat de conservació és bo.

Deixa un comentari