PERAMEA

0

Nom

PERAMEA

Autor

Període

- 01/01/2000

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

La capital del Pla de Corts, es troba situada a mitjorn, a una altitud de 916 m. sobre d'un llom a l'extrem del qual s'aixeca el rocós Pui de les Forques on existí el castell, esmentat ja en el segle XI, situat al costat mateix de l'església, des d'on es domina la vila i part del Pla de Corts. D'aquest punt surten dos carrers en direcció a migdia, que en un dels seus extrems es junten. Les cases, presenten façanes on en moltes d'elles hi han gravats escuts o signes nobiliaris. La part posterior de les cases formen un mur continuat de caràcter defensiu. A l'extrem oposat al Pui de les Forques s'aixeca l'enrunada Torre dels Colomers. Etimològicament, Peramea deriva del llatí Petra-media. L'any 1057 consta que es firmà un conveni de vassallatge entre el comte pallarés i el monestir de Gerri sobre la possessió del castell que l'any 1075 trobem a mans de Gerri. Per altre part, sabem que el castell de Peramea serví de residència dels comtes de Pallars en les temporades d'hivern. L'any 1251, entre les donacions confirmades del Papa al monestir de Gerri, s'esmenta l'església des Sant Cristòfor de Peramea. El 1278, Ramon de Peramea presta homenatge per la vila i igualment feu el 1341 el comte Arnau Roger davant del rei. Foren castlans de Peramea durant molts anys la família de Paüls. En el segle XVII, el lloc era dels Erill que mantingueren el senyoriu fins als inicis del segle passat. Ocupen la major part del terme ermots, pasturatges i boscos de pi roig amb zones de roures i alzines en les fondalades. El bestiar boví i oví, és força important. Els cultius es desarollen en la plana que s'exten a l'oest del poble, i degut a la forta insolació i la forta sequetat, són de tipus meditarrani

Deixa un comentari