CASTELL DE ROSANES DEL PEIRET

0

Nom

CASTELL DE ROSANES DEL PEIRET

Autor

Període

01/01/1000 - 01/01/1100

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Sobre la vila, el castell és situat al cim d'un turó, ocupant tota la superfície d'aquest, de forma allargassada. La muralla que envolta el cim té els angles arrodonits i l'aparell combina el carreuat de petits blocs amb llargues filades de pedres dretes, de cantell, a manera d'opus spicatum rudimentari, alternant amb filades de llosetes planes. Es conserva bé a tota la meitat N. A ponent hi ha una estança adossada a la muralla, amb un bell aparell de petits carreus romànics i volta de canó, parcialment enderrocada. Prop seu hi ha restes de la cisterna, soterrada. Hi ha vestigis d'una torre a l'extrem de migdia, que segurament devia adossar-se a la muralla, no conservada.

Deixa un comentari