FÀBRICA ARRAHONA SA

0

Nom

FÀBRICA ARRAHONA SA

Autor

Antoni Forrellat /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Ctra. Barcelona, 444; Pg. del Comerç; c/ Buxeda; c/ de Vergós Sabadell - Eixample Sud (Vallès Occidental)

Descripció

Edifici industrial dedicat a la manufactura dels plàstics, format per un gran bloc central de volumetria cúbica, per on s'accedeix i dues naus laterals de planta baixa i pis. El material fet servir en la construcció és el formigó, les façanes són planes i tenen les finestres apaïsades, el bloc d'accés però és monumentalista, amb unes grans columnes a doble alçada que emmarquen l'entrada. Les pendents de la teulada no són visibles des del carrer i dóna la impressió d'una coberta plana. El conjunt té una superfície de 3.900m² i es troba separat de l'alineació del carrer a través d'un pati.

Deixa un comentari