TORRE DE LA MINA PÚBLICA D'AIGÜES

0

Nom

TORRE DE LA MINA PÚBLICA D'AIGÜES

Autor

Joan Feu i Puig /

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Col·legi, 40 / Vallhorat, 2 Terrassa (Vallès Occidental)

Descripció

Situada a la cantonada entre els carrers Col·legi i Vallhonrat, l'antiga torre de distribució d'aigua es troba adossada per dues de les seves cares a habitatges entre mitgeres, els quals supera en altura. L'element bastit amb maó , es de base quadrada i teulada a quatre vessants, amb una esfera al vèrtex, i ràfec sobresortint. Les obertures, escasses, són d'arc de mig punt; a la part superior hi ha una a cada cara, a la manera d'una torre-campanar.

Deixa un comentari