CAL BARONS - CASA SOLANES

0

Nom

CAL BARONS - CASA SOLANES

Casa Solanes

Autor

Roc Cot Cot /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

C. Ciutat, 9-11 Berga (Berguedà)

Descripció

Casa entre mitgeres estructurada en planta baixa i dos pisos superiors. Destaca el parament, fet de maó, amb relleu al voltant de totes les obertures, creant una animació murària força característica. A la planta baixa hi ha un local comercial amb dues grans entrades, dos arcs escarcers. L'entrada de l'habitatge és un arc rebaixat que sobre seu el maó dibuixa formes triangulars. Als pisos superiors trobem tres obertures a cada pis, dues d'elles balcons amb barana de ferro forjat inspirada en motius vegetals ondulants. L'edifici és rematat per una sanefa, record de les dents de serra romàniques.

Deixa un comentari