MURALLES DE PALS

0

Nom

MURALLES DE PALS

Autor

Període

Siglo XII - 01/01/1300

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

El traçat del recinte murat de Pals pot ser seguit gairebé totalment, tot i que de vegades formen part de cases tardanes. Les torrres són de planta rectangular i presenten una obertura que n'ocupa tota la cara interior. Les cobertes són amb volta de canó o bé apuntada. Les millors conservades són les d'en Ramonet, a l'angle NO del recinte, situada prop de l'església, la d'en Rom, a l'extrem nord, la d'en Xixanel·lo, a la banda NE i la de l'Hospital. Altres fragments conservats són els paraments amb espitlleres -obertes a diferents altures per adaptar-se als desnivells del terreny- que uneixen les torres; els trams més remarcables són els que corresponen al passeig Arqueològic, que uneix les torres d'en Ramonet i d'en Rom, i al del Dr. Pi i Figueres, entre aquesta última i les torres d'en Xixanel·lo i de l'Hospital.

Deixa un comentari