Torre de la platja

0

Nom

Torre de la platja

TORRE MORA

Autor

Període

Siglo XIV - 01/01/1600

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

La Torre Mora es troba entremig de les pinedes que hi ha a prop de la platja de Pals. És la torre d'una antiga masia o casal del qual es veuen escassos vestigis al seu costat. La torre és cilíndrica, conserva uns 10 metres d'alçada i es seu perímetre és de 22-23 metres. A la part alta hi ha algun rastre dels merlets. Consta de dues planta i terrat; les plantes estaven separades per una volta esfèrica i l'accés d'una planta a l'altra es feia amb una escala de ma a través d'una trapa realitzada a la volta que fan 60x60 centímetres. Al costat de migdia té un gros esvoranc que es l'entrada a la torre; està situada a l'alçada del primer pis i s'accedia a ella amb una escala de ma. Al primer pis es va construir una llar de foc. El seu parament és de pedres desbastades, lligades amb argamassa, el mur és de molt gruix.

Deixa un comentari