CASTELL DE MONTMAJOR

0

Nom

CASTELL DE MONTMAJOR

Torre dels moros

Autor

Període

Siglo X - 01/01/1100

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Del castell de Montmajor, se'n conserva luna trre de planta circular de 5,30m. de diàmetre de la qual només es visible la paret de llevant amb un gruix 1,70m. i una alçada actual de 8m. La porta era a uns 4m. d'alçada, al mur sudest, però només es conserva el muntant de llevant. Els carreus són de mides regulars i units amb morter de calç. És l'únic element construït ara visible conservat del castell de Montmajor, probablement correspon a una antiga torre de l'homenatge, coneguda popularment amb el nom de "torre dels moros".

Deixa un comentari