LA TORRE SIMONA

0

Nom

LA TORRE SIMONA

Autor

Període

01/01/1300 - 01/01/1400

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

L'element es troba situat a la urbanització del mateix nom del terme de Mont-Ras, al sus-est del nucli. És una torre aïllada de planta rectangular i conserva la corsera de la part superior, que presenta tres arcs a les façanes nord i de migdia i quatre a llevant i ponent. Hi ha restes d'espitlleres i conserva algunes obertures d'interés, la més interessant de les quals, una porta enlairada d'arc de mig punt amb dovelles regulars de pedra, es troba a la banda de ponent. Cal esmentar la regularitat dels carreus de granit, disposats en filades horitzontals, amb què va ser construïda la torre.

Deixa un comentari