CASTELL D'IVARS

0

Nom

CASTELL D'IVARS

Castell d'Alfarràs

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Torre situada a la serra Llarga sobre la carretera local L-903, controlant la Noguera Ribagorçana al seu pas per la localitat d'Alfarràs. És de planta rectangular, construïda amb carreus de pedra sorrenca lligats amb morter. El mur de llevant està parcialment espoliat, fet que permet observar com l'interior de la torre està farcit de terra. Aquest mur té un gruix de poc més d'un metre d'ample. L'alçada màxima que es conserva de l'edificació, és de 1,60 m. Tant la cara interior com l'exterior del mur estan fetes de carreus de pedra sorrenca mentre que l'ànima és de còdols, fragments de pedra sorrenca i terra. L'edifici està molt malmès degut a l'aprofitament de la part superior del tossal per a la col·locació d'unes antenes de comunicació. A la part alta de l'estructura s'observa un retall de forma quadrangular que probablement es va practicar per la instal·lació d'una antena. En superfície pot trobar-se ceràmica oxidada sense decoració, de difícil datació.

Deixa un comentari