Can Balcells

0

Nom

Can Balcells

CASA ROMAGOSA

Autor

Antoni Pons Domínguez /

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Major, 15 Arboç, l' (Baix Penedès)

Descripció

L'edifici és compost de quatre plantes separades per cornises. Els baixos presenten una portalada i una finestra d'arc rebaixat decorats per una motllura a la part superior i a cada costat per un pilastra adossat a la paret de capitell corregut. El primer pis presenta dos balcons amb base, barana de ferro forjat; i amb una sola porta balconera d'arc rebaixat, decorada també amb els pilastres i els capitells correguts. El segon pis és decorat de la mateixa manera, però els seus dos balcons tenen la base més petita. Les golfes presenten barana de pedra, la qual té al centre la data 1876. Darrera la barana es pot observar una torre de planta poligonal emmerletada a la part de dalt i amb finestres geminades amb arc de mig punt.

Deixa un comentari