CASAL DEL MOLÍ VELL - FÀBRICA DE PAPER L. GUARRO CASAS, S.A.

0

Nom

CASAL DEL MOLÍ VELL - FÀBRICA DE PAPER L. GUARRO CASAS, S.A.

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Edifici aïllat, situat dintre del complex industrial de la fàbrica de paper Guarro. Té planta rectangular i consta de planta baixa, un pis i golfes, sota coberta de quatre vessants, de teula àrab. L'accés al primer pis es fa per escala exterior de dos trams rectes amb replà d'un quart de volta. En un dels laterals hi ha un porxo (actualment tancat), coronat a l'alçada del primer pis per una terrassa amb balustres. L'obra, que recull elements constructius traicionals, s'inscriu dintre del llenguatge noucentista.

Deixa un comentari