FORTI DE SANT MAURICI

0

Nom

FORTI DE SANT MAURICI

Fortí Carlí

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Enfront del castell de Balsareny i situades al Serrat del Maurici. Es tracta d'una construcció militar d'època carlina (1838) de planta pràcticament quadrada, amb tres torres de secció circular als vèrtexs, excepte pel cantó de llevant on no n'hi ha. Les pedres, de dimensions considerables, subratllen la funció militar que tenia la construcció. Només hi ha unes petites obertures pel cantó de migdia. Queden rastres d'algunes petites obertures en forma d'espitllera.

Deixa un comentari