LA TORRE DEL CASTELLÀ

0

Nom

LA TORRE DEL CASTELLÀ

Autor

Període

Siglo XV

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Construcció tipus "torre" de planta rectangular molt mal parada, on les reformes han canviat en gran part la seva forma original. La petita façana que dóna al carrer de ponent és la més interessant, amb el finestral del gòtic tardà i una portalada de mig punt cegada, sobre la que hi havia una gran llosa amb un escut format per diferents castells, avui a altre lloc. Conserva també alguna espitllera.

Deixa un comentari