TORRE DEL SANTUARI DEL CAMÍ

0

Nom

TORRE DEL SANTUARI DEL CAMÍ

Torre de l'Ermita, Torre del Carme

Autor

Període

Siglo XV

Siglo XVIII / mitjan-

Tipus

Monument

Direcció

Carrer Verge del Camí, s/n Cambrils (Baix Camp)

Descripció

Torre de defensa troncoprismàtica, de planta rectangular irregular, d'aproximadament 7 x 10.5 metres. Consta de planta baixa, dos pisos i una terrassa. Obra de paredat en verd, amb carreus encoixinats en els angles, i voltes amb encofrats de canyes. Té merlets alts i corsera desigual correguda. No té fonamentació, el pes cau sobre les gruixudes parets inferiors. L'aspecte actual és el producte final de tota una sèrie de petites reformes i, després d'uns anys de quasi abandó, els treballs de restauració portats a terme recentment per iniciativa del C.E.C. La porta de la planta baixa s'ha transformat en aquests treballs, adobant-se un arc dovellat enlloc de la primitiva porta rectangular. La torre es troba al costat del Santuari de la Verge.

Deixa un comentari