CASTELL DE CONESA

0

Nom

CASTELL DE CONESA

Cal Gallard, Casa Delmera

Autor

Període

Siglo XV

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Gran casal de planta baixa, un pis i golfes, amb teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana principal. A la planta baixa s'obre una gran porta d'arc de mig punt adovellat i al seu costat una altre porta d'arc rebaixat amb l'intradós motllurat. Al primer pis hi ha quatre grans finestres allindades i la que es troba a sobre de la porta d'arc de mig punt està decorada amb un guardapols motllurat; a sobre de cada finestra hi ha un escut, dos de Santes Creus i dos de l'abat Jeroni Contijoch. A les golfes s'obren tres petites finestres quadrangulars i la que segueix el mateix eix que la porta principal té la llinda decorada amb un arc conopial. El ràfec de la teulada està decorat amb tres fileres de dents de serra.

Deixa un comentari